Mål F-41/10 RENV: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 2 juni 2016 – Bermejo Garde mot EESK (Personalmål — Återförvisning till tribunalen efter ogiltigförklaring — Artikel 12a i tjänsteföreskrifterna — Tjänsteman som utsatts för mobbning — Artikel 22a i tjänsteföreskrifterna — Tjänsteman som agerar som ”visselblåsare” — Begäran om bistånd — Avslag — Rätt till skydd — Villkor — Avslag — Följder — Skadeståndsyrkande)