Mål C-128/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Staatssecretaris van Financiën mot Het Oudeland Beheer BV (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Skattepliktiga transaktioner — Uttag för verksamhetsändamål av varor som erhållits ”inom denna rörelse” — Behandling som leverans mot vederlag — Beskattningsunderlag)