ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2144/00 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Εργαζόμενοι στο ΚΚΕρ.