TITJUR Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 januari 1981. # Maria Grazia Carbognani och Marisa Coda Zabetta mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Förenade målen 161/80 och 162/80 R II.