Kommissionens beslut av den 03/06/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8022 - KKR / AIRBUS DEFENCE ELECTRONICS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)