Skriftlig fråga E-2232/10 från Claude Moraes (S&D) till rådet. Spirulinaalgens potentiella roll i kampen mot undernäring