Skriftlig fråga P-9628/10 Joachim Zeller (PPE) till kommissionen. Offentliggörande av ”Cities 2020”