Förslag till avgörande av generaladvokat N. Jääskinen, föredraget den 1 mars 2012 Förslag till avgörande av generaladvokat N. Jääskinen, föredraget den 1 mars 2012.#Leopold Sommer mot Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.#Begäran om förhandsavgörande från le Verwaltungsgerichtshof (Österrike).#Anslutning av nya medlemsstater – Republiken Bulgarien – En medlemsstats lagstiftning som innebär att arbetstillstånd för bulgariska medborgare beviljas först efter en bedömning av arbetsmarknadsläget – Direktiv 2004/114/EG – Villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete.#Mål C‑15/11.