Mål T-53/15: Tribunalens dom av den 10 mars 2016 – credentis mot harmoniseringskontoret – Aldi Karlslunde (Curodont) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Curodont — Äldre nationellt ordmärke Eurodont — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009)