Skriftlig fråga E-003668/11 Graham Watson (ALDE) till kommissionen. Förordning (EG) nr 1408/71 och Storbritanniens efterlevnad gällande kortvarig förmån vid arbetsoförmåga för ungdomar