Kommissionens förordning (EEG) nr 1619/93 av den 25 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser det system som är tillämpligt för spannmålsbaserade foderblandningar