Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 316/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/334]