Kommissionens udtalelse af 10. marts 2011 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra deponeringsanlægget for meget lavradioaktivt affald Lillyhall beliggende i Cumbria i Det Forenede Kongerige, i henhold til artikel 37 i Euratom-traktaten