Skriftlig fråga E-2317/10 från William (The Earl of) Dartmouth (EFD) till kommissionen. Handelsavtal med Kenya