Mål F-35/12: Talan väckt den 14 mars 2012 — ZZ mot Berec