Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2002 av den 13 augusti 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk