Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 2 december 2011.$