Skriftlig fråga E-0239/10 från Nessa Childers (S&D) till kommissionen. 600 miljoner euro till cykeltrafik