Förhandlingarna om FN:s vapenhandelsfördrag Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2012 om förhandlingarna om FN:s vapenhandelsfördrag (2012/2636(RSP))