Sag C-360/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29. juni 2016 — Bundesrepublik Deutschland mod Aziz Hasan