Domstolens dom (femte avdelningen) den 28 juni 2012.