Skriftlig fråga E-3990/10 Georgios Papanikolaou (PPE) till kommissionen. Inflationen i Grekland