2016 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1247, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aspartamui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas$