Skriftlig fråga E-001952/11 Diogo Feio (PPE) till kommissionen. Prisstegringarna på livsmedel får 44 miljoner människor att hamna i fattigdom