Mål T-99/14: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Alesa mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Förfarande för anbudsinfordran — Tillhandahållande av tekniskt stöd för kinesiska myndigheter för projektet ”Hållbar urbanisering — en länk mellan miljövänliga städer i Europa och Kina (EC-LINK)” — Förhandlat förfarande — Artikel 266.1 i delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 — Insyn — Likabehandling — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)