Zadeva T-99/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Alesa/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje storitev tehnične podpore za kitajske organe za potrebe projekta „Trajnostna urbanizacija — Povezovanje ekoloških mest v Evropi in na Kitajskem (EC LINK)“ — Postopek s pogajanji — Člen 266(1) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 — Preglednost — Enako obravnavanje — Nepogodbena odgovornost)