Kawża T-99/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Alesa vs Il-Kummissjoni [“Kuntratti pubbliċi ta’ servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi ta’ assistenza teknika lill-awtoritajiet Ċiniżi għall-ħtiġijiet tal-proġett ‘Urbanizzazzjoni fit-tul — Konnessjoni bejn il-villaġġi ekoloġiċi tal-Ewropa u taċ-Ċina (EC-LINK)’ — Proċedura nnegozzjata — Artikolu 266(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 — Trasparenza — Ugwaljanza fit-trattament — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”]