Lieta T-99/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. jūlija spriedums – Alesa/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Tehniska atbalsta pakalpojumu sniegšana Ķīnas iestādēm projektā “Ilgtermiņa urbanizācija — Saikne starp Eiropas un Ķīnas ekopilsētām (EC-LINK)” — Sarunu procedūra — Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 266. panta 1. punkts — Pārskatāmība — Vienlīdzīga attieksme — Ārpuslīgumiskā atbildība