Kommissionens beslutning af 22. maj 1980 om fastsættelse af maksimums-restitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 108/80 omhandlede licitation