Inbjudan att lämna förslag – Eacea/05/2016 enligt Erasmus+-programmet – Central insats 3: Stöd till politiska reformer – Social delaktighet genom åtgärder inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom