Skriftlig fråga E-1676/10 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Fartygsreparationer