Kommissionens förordning (EU) nr 189/2010 av den 5 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker