Mål C-501/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Thomas Specht mot Land Berlin