Skriftlig fråga E-009792/11 Anna Rosbach (ECR) till kommissionen. Livsmedelsavfall inom Europeiska unionen