Skriftlig fråga E-008424/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Avskaffande av branschavtal i Grekland