Skriftlig fråga E-002284/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Flyktingstatus i Turkiet