Mål C-367/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 5 juli 2016 – Openbaar Ministerie mot Dawid Piotrowski