Kommissionens beslut av den 26/04/2010 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5797 - STATE STREET CORPORATION / INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI / SANPAOLO BANK) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)