Skriftlig fråga E-003431/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) till kommissionen. Granskningen av unionens gemensamma bolagsskattebas