Mål C-447/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 5 oktober 2012 — H.J. Kooistra, motpart: Burgemeester van Skarsterlân