Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att främja innovativa företag med hög tillväxt (yttrande på eget initiativ)