Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1609 z dnia 7 września 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 26 sierpnia do dnia 2 września 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy