Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1609 af 7. september 2016 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra 26. august til 2. september 2016 inden for rammerne af det toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006