Europa-Parlamentets erklæring om suspension af bistand, der ydes under de eksterne finansieringsinstrumenter 2021/C 226 I/01