Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 6 september 2012.#Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej och Republiken Polen mot Europeiska kommissionen.#Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Avvisning av talan – Parternas företrädare vid unionsdomstolarna – Advokat – Oberoende.#Förenade målen C-422/11 P och C-423/11 P. Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 6 september 2012