Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve ( 2007. szeptember 5. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról ( keretirányelv ) (EGT-vonatkozású szöveg)