Mål C-337/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 maj 2012 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) — Georg Neidel mot Stadt Frankfurt am Main (Socialpolitik — Direktiv 2003/88/EG — Arbetsvillkor — Arbetstidens förläggning — Rätt till årlig betald semester — Kontant ersättning vid sjukdom — Tjänstemän [brandmän])