Mål T-446/12: Talan väckt den 9 oktober 2012 — Drex Technologies mot rådet