Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/405 al Comisiei din 16 martie 2020 de precizare a modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme (Text cu relevanță pentru SEE)