Skriftlig fråga P-1055/10 från John Bufton (EFD) till kommissionen. Eventuellt moratorium för bestraffning av jordbrukare som inte genomför elektronisk identifiering av får i Wales och övriga Storbritannien